Термопанел промишлен за секционни гаражни врати

557.jpg
557.jpg
402.jpg
395.jpg
396.jpg
397.jpg
398.jpg
399.jpg
400.jpg
401.jpg

Нашите промишлени панели са със защита против защипване на пръсти и с минимална дебелина 42мм.

 v teksta da q  vkaram   Термопанелите са с повърхност "стуко" - мазилка. Това представлява микронабраздяване на метала и има три основни функции. Освен чисто естетична, тази мазилкова структура играе и ролята на втвърдяване на микро ниво. Такива "стуко" панели са по-твърди при локален удар с предмет и след години употреба показват много по малко микро дефекти по метала (чукнати и леко подбити места). Също така драскотини и микро подбити участъци не личат визуално именно заради мазилковия ефект на панелите.
Промишлените панели са винаги Rips Design ( Рипс Дизайн ) - хоризонтални ленти с ширина 11 см всяка,винаги с прекъснат термомост и винаги със защита за пръстите.Прекъснатият термомост спомага за постигане на един от най-ниските коефициенти на топлопроводимост в бранша K=0.78 W/m2k.

 

chnical Characteristics
495/42
615/42
Thick mm K tot Thick mm K tot
42 0.78
W/mK
42 0.78
W/mK
Weight
Kg/m Kg/m² Kg/m Kg/m²
5,56 11,12 6,55 10,74
Tolerance
Thick- ness Length Pitch Unaligned
+/- 2 +/- 5 +/- 2 +/- 2
Reaction class to fire
0-2
Acoustic absorption
RW(C;Ctr)=23(-2;-3) dB