СЕРВИЗ

НЕ СЕРВИЗИРАМЕ ЧУЖДИ ВРАТИ И ТЕХНИКА

Сервизът се извършва в базата на Техноматика в гр Костинброд.

Доставката на изделието до нашата база и обратно се осигурява от клиента за негова сметка.

 

За да бъде заявен сервиз, следва да разполагате с редовни документи за покупка: Фактура или касова бележка заедно с гаранционна карта, протокол за монтаж ако е бил извършен такъв. Договор за доставка ако е имало такава. 

През време на гаранционния срок, безплатно в базата на фирмата се извършват ремонти отнасящи се до скрити фабрични дефекти. За сметка на клиента е доставката до и от базата ни в  Костинброд - Малка Падина 1

Отстраняването на всички дефекти, възникнали по причина различна от скрит фабричен дефект, следва да бъде заплатено от клиента по предварително обявена от Техноматика цена. 

Техноматика БГ ЕООД не носи отговорност в случаите на форсмажор, неправилна експлоатация, навлажняване , проникване на вода , насекоми, гризачи, кабелен проблем, проблеми със захранващата мрежа, намеса на неоторизирани лица, промени по конструкцията и окомплектовката, включително добавяне на устройства, незакупени от нас. 

Извънгаранционен сервиз и сервиз през гаранционния срок за негаранционни повреди се извършва в базата на Техноматика в гр. Костинброд, срещу заплащане.

Сервиз може да бъде отказан при форсмажор, неоторизирана намеса, неправилна експлоатация, извънгаранционни изделия спрени от производство, механично разрушаване на части или цяло изделие, измокряне, проникване на насекоми, замърсяване с химически активни вещества и други външни намеси, препятстващи възстановяването на изделието и несвързани гаранционните условия за скрит фабричен дефект или несъответствие на стоката с поръчаната от клиента.

телефон за сервиз  0888336818